Untitled Document
 

   
 
   
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   

 
   
 
 
นใจร่วมออกบูท
 
 
 
 
หากคุณพ่อคุณแม่ท่านใด ต้องการให้น้องๆ BBB Boy
ช่วยถือของไปส่งยัง


ท่านสามารถเรียกใช้บริการน้องๆ BBB Boy ได้คะ
เพียงมองหาน้องๆที่สวมเสื้อ BBB Boy แบบนี้ท่านสามารถสะกิดเรียกให้น้องๆช่วยถือของไปส่งได้เลยคะ
   
 
ข้อมูลจาก :
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
     
Untitled Document
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document