Untitled Document
 

 
Untitled Document
 
 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
    โรงพยาบาลเทพธารินทร์  โรงพยาบาลบำรุงราษฏร  
    โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลปิยะเวท  
    โรงพยาบาลเมโย โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  
    โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลปิยมินทร์  
    โรงพยาบาลบางกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล  โรงพยาบาลธนบุรี  
    โรงพยาบาลบางมด โรงพยาบาลสมิติเวช  
    โรงพยาบาลมิชชั่น โรงพยาบาลพญาไท 2  
    โรงพยาบาลธนบุรี 2  โรงพยาบาลพญาไท 1  
    โรงพยาบาลเยาวรักษ์ โรงพยาบาลพระรามเก้า  
    โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลมิชชั่น  
    โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลยันฮี  
    โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค โรงพยาบาลรามคำแหง  
    โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โรงพยาบาลลาดพร้าว  
    โรงพยาบาลเพชรเวช โรงพยาบาลวิภาราม  
    โรงพยาบาลเมโย โรงพยาบาลวิภาวดี  
    โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลศรีสยาม  
    โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลศิครินทร์  
    โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลสุขุมวิท  
    โรงพยาบาลจักษุรัตนิน โรงพยาบาลคามิลเลี่ยน  
    โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลเลิดสิน  
    โรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาลนครธน  
    โรงพยาบาลบางมด