Untitled Document
 

   
 
   
 
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
 
   
 
ตารางเวลาปฏิบัติการงาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 27

กำหนดการเวลาก่อสร้างคูหา
การก่อสร้างและการตกแต่งสำหรับพื้นที่เปล่า 12.00 - 24.00 น. 30 พฤษภาคม 60
ผู้เช่าพื้นที่คูหามาตรฐาน เข้าตกแต่งคูหาเพื่อ
จัดวางอุปกรณ์และสินค้า
10.00 – 24.00 น. 31 พฤษภาคม 60
การขนย้ายสินค้า 10.00 – 24.00 น. 31 พฤษภาคม 60
การติดตั้งไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 12.00 น. 31 พฤษภาคม 60
การติดตั้งตกแต่ง และจัดวางสินค้าแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 31 พฤษภาคม 60
ปิดอาคารแสดงสินค้า 24.00 น. 31 พฤษภาคม 60

กำหนดการเปิด – ปิดงานแสดงสินค้า

ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า (Exhibitor) เข้าเตรียมงานและขนย้ายสินค้า
ก่อนการเปิดแสดงสินค้า
08.00 – 10.00 น. 1 - 4 มิถุยายน 60
วันเวลา เปิด - ปิด งานแสดงสินค้า 10.00 – 20.00 น. 1 - 4 มิถุยายน 60
เวลาขนย้ายสินค้า หลังปิดแสดงสินค้า ประจำวัน 20.01 - 21.00 น. 1 - 4 มิถุยายน 60

กำหนดเวลาการรื้อถอนคูหา
เริ่มการขนย้ายสินค้า 20.30 น. 4 มิถุยายน 60
การรื้อถอนคูหาและไฟฟ้า 20.30 น. 4 มิถุยายน 60
การรื้อถอนไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 4 มิถุยายน 60
การขนย้ายสินค้าและรื้อถอนคูหา
แล้วเสร็จภายใน
24.00 น. 4 มิถุยายน 60

คำแนะนำ
1. เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ
2. คลิกขวาที่ Download และเลือกที่ Save Target As...เพื่อบันทึกลงเครื่อง
3. ไฟล์ที่ท่าน Download มานั้นเป็นไฟล์ PDF สามารถเปิดได้โดยใช้โปรแกรม Acrobat
  Reader หรือ Download โปรแกรมนี้ได้ที่

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
   
  สรุปแบบฟอร์มทั้งหมด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
สำหรับจัดส่ง Acecon
 
 
1. ผู้รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งคูหา (สำหรับพื้นที่เปล่า) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. ป้ายชื่อคูหาและเครื่องหมายการค้า
   (สำหรับพื้นที่มาตรฐาน)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3. แบบแปลนการก่อสร้างคูหา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4. รายละเอียดของสินค้าที่นำมาแสดง ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำคูหา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
สำหรับจัดส่ง NCC Image
 
1. ไฟฟ้าสำหรับก่อสร้างและรื้อถอน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. แบบแปลนตำแหน่งในการติดตั้งไฟฟ้า ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4. กฎระเบียบการจองอุปกรณ์ไฟฟ้า ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5. รายการเฟอร์นิเจอร์ (เช่า) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6. รายการอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (พรม,ผนัง,ป้าย) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
สำหรับจัดส่ง NCC Management
 
1. โทรศัพท์ / โทรสาร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Wi-Fi) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (พิเศษ) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (พิเศษ) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6. ดอกไม้และต้นไม้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7. สื่อโฆษณา NCCTV ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8. จองที่จอดรถสต็อกของ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   

 
 
   
  1. Gift Voucher For Member Card ในงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  2. Promotion ในงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   

 
 
   
  1. ข้อตกลงของผู้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า งาน " ช็อปเพื่อลูก " By Baby Best Buy 2016 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
  บริษัท Ace Con Thailand จำกัด
 
Address:
191/1 HSH Building, 9 Floor Rama III Road,Bangkolam, Bangkok, Thailand 10120
 
Tel:
02-689-2899
 
Fax:
02-689-2899 ext.16
 
E-mail:
admin@thailandbabybestbuy.com
 
Untitled Document
 MOMMORY SHOP
MULTISCITECH
mooncat bedding-quilt
Gettirony
Kidsland
O&A SHOP
BABY EQ
ร้านหนังสือเด็กอารมณ์ดี
ร้านคาราเต้ ดอทคอม
แผนไทย ดีลิเวอรี่
จำเริญแพทย์ภัณฑ์


* BBB ONLY ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 - กรกฎาคม 2557

 
   
   
   
   
   
   
   
>>>>>>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Untitled Document